Vrijwilligers

Onze vereniging bestaat vrijwel volledig uit vrijwilligers. Alle werkzaamheden binnen het bestuur van DOK, de Technische Commissie (TC), Commissie Technische Leiding (CTL), Redactie Commissie (RC), Jeugd Commissie (JC), Pers & Publiciteit Commissie (PPC) en diverse andere commissies worden door deze vrijwilligers uitgevoerd. Zij doen dit vaak naast hun baan of drukke huishouden, dus we zijn blij met deze vrijwilligers. Zonder vrijwilligers geen vereniging.

vrijwilligerstransparant_1.pngEind 2020 is onze DOK-campagne "Samen de schouders eronder zetten" gestart om leden, ouders, oud-leden en belangstellende te attenderen op het feit dat onze vereniging DOK vrijwel volledig door vrijwilligers wordt gerund en dat we voortdurend op zoek zijn naar uitbreiding van ons vrijwilligersbestand. Zonder vrijwilligers is er namelijk geen vereniging.

We zoeken mensen die een bepaalde taak willen uitvoeren (materiaalbeheerder, publiciteitscommissie, uitjescommissie, jury coördinator, opleidingscoördinator of sponsor commissaris), maar ook vrijwilligers die af en toe willen helpen bij de organisatie van activiteiten (los verband vrijwilligers).
Er hebben zich inmiddels al nieuwe vrijwilligers aangemeld, maar we kunnen er nog meer gebruiken. Samen de schouders eronder om onze vereniging drijvende te houden, want zonder vrijwilligers heeft een vereniging eenvoudigweg geen bestaansrecht!

Heb jij nog wat vrije tijd over en wil jij af en toe helpen bij activiteiten, of lijkt jou een rol in één van de vaste commissies bij DOK wel wat, stuur dan een mail naar vrijwilligers@dok-ede.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

 

Over DOK Overzicht