Vertrouwenspersoon

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over  trainingsmethodes en misstanden binnen de topsport bij de KNGU. Trieste verhalen voor alle betrokkenen.

DOK heeft al vele jaren een vertrouwenspersoon, waar alle ouders en leden vertrouwelijk terecht kunnen met hun zorgen of klachten over niet acceptabel gedrag binnen de vereniging. Gedrag van lesgevers, leden, assistenten of andere vrijwilligers. We willen als vereniging een volkomen veilige omgeving bieden. Dus geen pesten, treiteren, dwang bij trainingen of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op onze website www.dok-ede.nl is onder het kopje vereniging de nota Veilig sportklimaat te vinden!

Tot slot: DOK staat volledig achter de pedagogische visie van het KNGU (https://dutchgymnastics.nl/kngu/veilig-sporten/pedagogisch-sportklimaat). Via de link kun je de pedagogische visie lezen.
Contactpersoon: Ineke Reidsma (06 11014851)

Nieuws Overzicht