Contributie

Het lidmaatschap kan per 1e of 16e van een maand ingaan, in het laatste geval wordt in die maand 50% van de maandcontributie berekend. De contributie wordt automatisch geïncasseerd tussen de 20e en 26e van de lopende maand, 12 maanden per jaar.


De contributieregeling bij DOK is als volgt:

Iedereen dient de contributie per automatische incasso te betalen, en geeft daarvoor bij inschrijving een machtiging af. Door het versturen van het inschrijfformulier is de inschrijving van jou of jouw kind vastgelegd. De contributie wordt elke maand rond de 20e geïncasseerd, ook in de vakanties. Bij inschrijving per 16e van een maand wordt 50% van de maand contributie berekend. De verplichte contributie aan de KNGU zit in dit bedrag verwerkt.

De gehele contributie bestaat uit de basiscontributie + de contributie van de les

Basiscontributie

  • Elk juniorlid ( tot en met 15 jaar) betaalt elke maand € 5,00
  • Elk seniorlid (16 jaar en ouder) betaalt elke maand € 8,00

Lescontributie

  • Voor recreatielessen bedraagt dit bedrag per maand € 8,75 voor elk lesuur dat gevolgd wordt, en halve uren worden ook half berekend. 
  • Voor selectielessen bedraagt dit bedrag per maand € 9,75 voor elk lesuur dat gevolgd wordt, en halve uren worden ook half berekend.

Voorbeeld: Eva is 9 jaar oud en doet 1 uur per week mee aan een recreatieles. Ze is dus junior lid en betaalt € 5,00 (basiscontributie) + € 8,75 (lescontributie) =  € 13,75 per maand


Wedstrijden

Voor externe wedstrijden wordt vanaf september 2022 een bedrag van € 15,00 per wedstrijd geïncasseerd voor elke wedstrijd. Deze bedragen worden per jaar voor aanvang van het seizoen vastgesteld en dan ook gedeeld met de betreffende leden en hun ouders/verzorgers.

Voor onderlinge DOK-wedstrijden wordt apart geïncasseerd, de kosten worden bekend gemaakt bij inschrijving voor deze wedstrijden.


Vragen: Heb je nog verdere vragen, neem dan contact op met via ons mailadres: ledenadmi@dok-ede.nl